Podpisy

15.03.2017 14:39

Prosím o pravidelné podepisování žákovských knížek.

Domácí úkoly musí mít děti podepsané každodenně.

Jednou za týden prosím o podpisy všech sešitů.