Kontakt

tř. uč.   Mgr. Gabriela Horáková

tel:       577 210 076  kl. 209

e-mail: horakova@zskom2.cz