Probrané učivo:

PLÁN UČIVA

TÝDEN  od: 

ČESKÝ JAZYK

 

MATEMATIKA

 

ANGLICKÝ JAZYK

 

PRVOUKA